Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 28990 29542
BR Brožúry 379 380 07.10.2020
KN Knihy 28540 28490 27.02.2021
KO Komplety (pôvodné) 12 12 10.01.2008
EZ Elektronické zdroje 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 59 660 27.02.2021
AN Články 0 0